שושנה דונאיה הרמוניה באהבה - Album - סמינר 21.6.13