שושנה דונאיה הרמוניה באהבה - Album - ערב שער במכללה העירונית ברעננה 12.12.2012