שושנה דונאיה הרמוניה באהבה - Album - גלרית תמונות סדנת ציור אינטואיטיבי "בני דן" 22.2.1