שושנה דונאיה הרמוניה באהבה - Album - סדנת ציור אינטואיטיבי ומתוקשר 6.1.2012