שושנה דונאיה הרמוניה באהבה - קטעים מהספר "אבני החכמה דבר הבורא"
תקשור, יעוץ בתקשור בכל נושאי החיים  |  קורסים  |  טיפולים, תהליכי ריפוי  |  

הנה פרקים  מהספר "אבני החכמה דבר הבורא":
 

"...המלאך מיכאל הופיע לפניהם בדמות אור מדהימה.

מתוך האור הוגשו להם צרורות קלפים מגולגלים, כל צרור היה עטוף בחוט זהב. מתוך הצרור זרם אור בצבע תכלת—זהוב יפהפה. המלאך הושיט לכל אחד קלף מגולגל. 

"אלו ´הוראות ההפעלה´," אמר, "זהו חיבור של כל הקלפים יחד, של כל האבנים. כל אחד מכם מקבל את החיבור השלם בשפתו הוא על מנת שתוכלו להביא את האור אל בני עמכם".

הם פתחו בידיים רועדות את הקלף הכתוב באותיות זהב.

 המלאך המשיך, "זהו אוסף של קודים. כל אדם שמתחבר אליהם פותח בתוכו את החיבור לאור הישיר ודרכו נעשית עבודה אנרגטית מטפיזית על תת—המודע שלו ועל כלל הנשמות איתן הוא נמצא בקשר.

דרך ספר ההפעלה יתחברו כל השליחים לקבוצות התואמות שלהם ויפעילו את אבני החכמה. הם יהוו צינור שדרכו יתחברו האורות אל האנשים ואל האדמה בה הם נמצאים. כל קוד כזה יוצר תדר חדש בתוך המרחב האנושי בו נמצא האדם המפעיל.

 חלק מהאנשים עלולים להגיב בפחד ובהתנגדות לתהליך, אך עצם קריאת ספר ההפעלה תעורר בהם, כמו מפתח קדום, סדרת תובנות שרשרת. תובנות השרשרת יפתחו בהם את היכולת להתחבר לאלוהות שבהם ולשחרר את כל הפחדים הקדומים שאינם מאפשרים להם לראות זאת.

 הרפו את הפחד להיות ערוץ לאל עליון, שחררו את החששות. אפשרו לאנרגיה לעבור דרככם, התמירו אותה באהבה, קבלו את כוחכם בשלמות, אל תדחקו אותו ואל תתנגדו.

 הידע הקדום, שהגיע דרך הדתות השונות, הוא ידע שהתאים אז לבני אדם, אפשר להם להתחבר לרמת הבריאה ממקום שיכלו להתמודד איתו. הידע הזה מותמר שוב כדי לאפשר עליה נוספת במדרגות הרוח.

במשך הדורות התרחבה הקיבולת הפנימית של הישויות, וכיום היא מאפשרת את היכולת לראות ראיה על—חושית רחבה.

המשחק של הקוסמוס עומד לסיים את מהלכיו, לשנות את התמונה הכוללת. עד כה ניתנה לבני האדם היכולת לראות את התמונה בחלקים. הדברים עומדים להשתנות ואנשים שיהיו מוכנים לכך ברמה האישית, הרוחנית והפנימית שלהם, יקבלו את היכולת לראות ראיה שלמה של כל הידע הקיים בעולם הרוחני. המסך עולה.

תיפתח העין השלישית המרחבית של הישות, של המוח האחורי, וקבלת אינפורמציה דרך ההילה. "לובש שלמת אור הדור". מידת האמת היא כמידת היכולת האישית לקלוט.

 הדרך היא דרך של השראה. השראה מגנטית העוברת דרך האנשים שמחוברים אל האנשים בסביבתם. השראה מגנטית זו מפעילה בתוך האנשים האחרים את הקוד האלוהי הרדום שעמו באו בגלגול הזה על מנת להתחבר לייעוד שלהם."

 

והנה הפרק הראשון ב"ספר ההפעלה"

מטרת הספר להביא לחיבור בין העולמות העליונים לעולם הפיזי. תיעשה כאן פעולה של הבאת ידע מעולמות עליונים, שמטרתו לשחרר את התת—מודע הקולקטיבי מדפוסים שמביאים את האנושות למצב של חוסר אונים, פחד, כעס, טינה ומלחמה.

 אנרגיית הידע עובדת על תדרים עליונים מופשטים ולא תמיד תהיה למוח האנושי היכולת לקבלה ולהבינה. ההתחברות נעשית דרך העצמי העליון, החלק העל—מודע של האדם.

תיעשה עבודה עם העולמות העליונים כדי לשחרר, לרפא ולהרפות. השמיעה הפנימית היא החלק הראשון שמקבל את הריפוי. אתם פותחים ערוץ של בקרה עליונה לכל הנתיבים האפשריים.

 הבריאה היא אהבה. האהבה היא האנרגיה הראשונית שנוצרה עם הבריאה ואחריה נוצר האור. האור הוא האלמנט הזכרי של הבריאה והאהבה היא האלמנט הנקבי. השלמות נוצרה בחיבור המטאפיזי ביניהם.

מרכבות אלו הן מרכבות הבורא שבתוכן נעשית עבודה של ריפוי. אלה חלקים לא מעובדים שהם חלק מההתפרקות של אותו אדם עתיק, שבפריקתו הגדולה נוצרו חלקי הניצוצות והישויות שמהווים היום את כל האנושות.

 חלקים אלה כולאים בתוכם את החלק הלא מעובד שאדם עתיק היה אמור לפרק ולהביא אותו למציאות הפיזית כיצירה, כבריאה של השלם. כל חלק הוא ישות בפני עצמה ומהווה את המרכיב האלוהי שבתוכו נמצא קוד ליצור שלמות שיוצרת את עצמה, השלמות של בני האדם.

     ידע א´

 הידע המלכותי העליון

הספר כמקור לריפוי ולידע. האנרגיה המתחברת אל האדם הקורא היא אנרגיה של ריפוי ושל שינוי ברמות התדרים שלו.

האנרגיה הזורמת דרך תדרי המלים היא אנרגיה רבת עצמה של ריפוי ושִחלוף תאי המוח השמאלי.

 ההרמוניה העל—יקומית, שהיא אנרגיית השפע, מבקשת להגיע בזמן זה לידי מימוש והגשמה.

הבריאה החדשה היא התדר שאליו אתם, בני האדם המודעים, שואפים להגיע. הבריאה הישנה היא הדרך בה אתם, כבני אדם, עברתם על מנת להגיע למקור העוצמה שלכם. הבריאה הישנה הייתה הדרך, הבריאה החדשה היא המקור והמטרה.

 במקביל לתהליך שאתם עוברים נוצרת התארגנות מחדש בעולם הרוחני המאפשרת לכם לבנות את עולמכם כתדר שלא היה קיים מעולם.

 תדר הזהב הוא היצירה הבלעדית שלכם כבני אדם בגוף. אתם לומדים להכיל את החלק האלוהי—העילאי שלכם מתוך ידיעה פנימית עמוקה ומתוך הבנה שאתם הם היוצרים ובוראים עולם זה.

הבריאה החדשה היא התקופה הזו בחייכם כבני אדם המאפשרת לכם להביא אליכם את יכולותיכם הנפלאות, להכילן ולהביאן לידי ביטוי מחדש. יכולות אלו הן יכולות חדשות, אותן בראתם בתהליך הבריאה הישנה. יכולות אלו נוצרו מתוך ההתנסויות שלכם כאדם בגוף. אלה הצבעים והגוונים ורבי הגוונים שנוצרו מסך כל החוויות שלכם. המשחק עומד להסתיים בימים אלה, המשחק בו למדתם להכיר שוב את עצמיותכם.

 הבריאה החדשה היא הדרך בה תוכלו לנצל ידע יקומי רב עם ידע אותו יצרתם דרך החוויה. זו הדרך בה תהפכו לרבי האמנים של המציאות שלכם.

 חלק מכם נמצא עדיין באמצע התהליך — מצב הגורם לכם לעתים להיות בבלבול ובספק בקשר לדרך ולמטרה. הספק הוא פרי הבריאה הישנה, דרכו שלטו כוחות הדואליות, הנפרדות. דרכו היה עליכם לחוות את החוויות הטובות והכואבות על מנת לברוא את עצמכם מחדש. עליכם להימנע מספק זה כי הוא הגורם המעכב את סיום התהליך שיביא אתכם אל הבריאה החדשה.

המלכות, הבריאה, הידע

המלכות, האהבה, הבריאה,

המלכות, ההרמוניה העל—יקומית, הבריאה,

המלכות, ההסכמה, ההרמוניה העל—יקומית,

המלכות, ההרמוניה העל—יקומית, האהבה,

המלכות, האמונה, הקבלה,

המלכות, ההרמוניה העל—יקומית, העילאיות,

ההרמוניה העל—יקומית, האור האלוהי, הידע,

הידע, הבריאה העליונה, השלמות.

הידע, החכמה, הנפלאות.

ההרמוניה העל—יקומית, המסע האלוהי, המלכות.

תדרים אלה משמשים כקודים לחיבור העילאי להרמוניה העל—יקומית.

החיבור לקודים אלה וקריאתם באופן רצוף יוצרים שינויים במבנה המוח השמאלי, הליניארי, ומאפשרים למוח הימני לקחת פיקוד גם על העולם הפיזי. נעשה שדרוג של המוח השמאלי כמוח בעל קיבולת רבה יותר ויכולת התאמה לממד העילאי."

© כל הזכויות שמורות לשושנה דונאיה ולספר "אבני החכמה דבר הבורא"

 
 
 
ביטחון מושלם! כל התשלומים והעסקאות באתר מאובטחים ישירות באמצעות PAYPAL
החברה
הגדולה והבטוחה בעולם להעברות כספים באינטרנט


לייבסיטי - בניית אתרים